Anahtar Teslim Tavuk Çiftliği Kurulumu

Devlet destekli krediler ne kadar cazip gelse de, devlet ne yazık ki herkese hibe veya faizsiz kredi onayı vermeyebilir. Bu nedenle bazı firmalar anahtar teslim çiftlik gibi hizmetler sunar. Bunlardan biri de anahtar teslim tavuk çiftliği kurulumu diyebiliriz. Siz sadece sermaye vererek, belirlediğiniz arsa veya mekan üzerinden gelir elde etmeye başlayacaksınız.

Tavuk Çiftliği Hibe Kredileri

Devlet her ne kadar üreticilere faizsiz kredi için destek olsa da, bazı durumlarda tek destek anlamında hibe kredi sunar. Yani karşılıksız kredi alarak işinizi kurabilir veya büyütebilirsiniz.

Devletin son yıllarda girişimcileri desteklemek farklı bir takım hibe ve kredi destekleri sunmaktadır. Tavuk çiftliği hibe desteği de bunlardan birisidir. Tavuk çiftliği ve benzeri bir işletme açmak isteyen girişimcilere devlet geri ödemesiz hibe desteği sunmaktadır. Bunların yanında eğer girişimci isterse uygun faiz oranları ile kredi desteği de sunmaktadır. Sizler de devletten en uygun faiz oranları ile hibe ve kredi desteğini hemen almak için nasıl bir yol izleyeceğinize bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

KOSGEB adı altında yeni girişimcileri desteklemek için devlet son yıllarda bu konuda büyük projeler geliştirmekte ve vatandaşlara bu konuda yeni desteklemeler yapmaktadır. Gerek hibe gerekse kredi alanında büyük ekonomik destekler vererek girişimcileri büyük ölçüde destekleyerek girişimcilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve ekonomik refah seviyelerine kolay şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır. Sizler de girişimci olmak işletmenize farklı ekonomik değer kazandırmak için devletten hibe ve kredi desteği alabilir bu bağlamda aldığınız destek ile daha gelişmiş bir işletme kurabilirsiniz. KOSGEB’in gıda, teknoloji, sanayi gibi pek çok alanda farklı girişim modellerini desteklediği ve bunların tümüne gerek hibe gerekse kredi desteği sağladığını biliyoruz. Sizler de bu bağlamda alacağınız destekler ile kolay şekilde işletmenizi geliştirebilirsiniz.

Tavuk Çiftliği İçin Talep Edilen Belgeler

KOSGEB’den destek almak için öncelikle girişimcilik sertifikasına sahip olmak gerekir, girişimcilik sertifikasını KOSGEB bürolarına başvurarak alabilirsiniz, başvurunuzun ardından hızlı bir şekilde girişimcilik sertifikasına sahip olabilirsiniz. KOSGEB den hibe ve kredi desteği alabilmek için mutlaka girişimcilik sertifikanızın olması ve işletmenizi açarken tüm adımları KOSGEB’e bildirerek yapmak zorundasınız, aksi halde alacağınız hibe ve kredilerde sıkıntı yaşamanız muhtemel. Bu bağlamda sizler de hayatınıza farklı bir değer katmak ve bunu devam ettirmek için hemen KOSGEB şubelerine başvurarak yaşamınıza farklı bir değer katabilirsiniz.

Sonuç olarak bakıldığında tavuk çiftliği kurulumu için bir takım evrakların gerekli olduğunu belirtelim. Bunlar aşağıdaki gibi sıralandı.

1.Başvuru Beyan Formu (kosgebden alınıyor)

2.İmza Sirküleri (Noterden alınır – imza sirküsü ücreti)

3.Aylık Sigorta Prim Bildirgesi Örneği (SGK kaydı)

4.Sorumlu Müdürün Adı Soyad, TC Kimlik No su ve Sorumlu Müdür Sözleşmesi beyanı

5.İşletme Belgesi “50 veya daha fazla kişinin çalıştığı işletmeler için”

6.İşyeri Hekimliği Belgesi “50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için” “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan”

7.İtfaiye Raporu (Ruhsat başvurusunda İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapıldığına dair belge istenir. İtfaiye Raporu alınmadan ruhsat düzenlenmez.)

8.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı maddeler)

9.Mülk sahibi ise Tapu bilgileri beyanı, Kiracı ise kira sözleşmesi (Tapu bilgilerinin doğruluğuİdare tarafından teyit edilecektir)

10.Tesisin Bulunduğu Parsele Ait İmar Durum Belgesi (Yeni tarihli ve onaylı olacak veya değişiklik yoktur ibaresi ile güncel tarihle onaylanmış olacak)

11.İlgili Belediyeden işletmenin bulunduğu parsele ait uygulama imar plan notları (Gerek duyulan işyerlerinden istenir)

12.Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili Belediyeden aslı gibidir onaylı örneği)

13.İlgili Belediyenin “ Yapı ruhsatı ve eklerine uygundur” ibaresiyle onayladığı, ölçekli yeni tarihli Vaziyet Planı, ölçekli makine yerleşim planı

14.Yapı Ruhsat Eki Mimari Proje (İlçe Belediyesince onaylı)

15.Kapasite Raporu

16.İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu (Üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren, kaşeli, imzalı, tarihli)

17.Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminiyle ilgili belge, suyun bakteriyolojik-kimyasal analiz raporu,şehir şebekesi bulunan yerlerde şebekeye bağlı olduğuna dair yazı veya su faturası

18.İçme Suyu Havzasında Bulunan Tesislerden Su Genel Müdürlüğü’nün Uygun Görüşü

19.Çevre İzni; ruhsat başvurusunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığına dair belge istenir.

20.ÇED Yönetmeliği kapsamında bulunuyorsa nihai ÇED Kararı (ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası ilave edilecek)

21.Çevre Kirlenmesini Önleyecek Tedbirler Hakkında Rapor (kaşeli, imzalı, tarihli)

22.Karayolunda yer alan tesislerin için İlçe Belediyesince alınacak Geçiş Yolu İzin Belgesi

23.Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

24.Ruhsat Harcı/Ücret

İçeriği Değerlendir
Photo of author

Nizami Çağlayan

Blog içerikleri üretir, kullanıcıları analiz eder merak ettikleri konulara dair konular üretir.
Yorum yapın