Engelli Kimlik Kartı Nasıl Alınır? (Özürlü Kart Başvurusu)

Engelli kimlik kartı veya özürlü kart başvurusu yapmak isteyen bireyler öncelikle hangi evrakların gerekli olduğuna bakarak, başvuru işlemlerine başlamaları gerekiyor. Bu kart sayesinde engelli veya özürlü olduğunuz resmi olarak kanıtlanıyor ayrıca belediye dahil bir çok devlet hizmetlerinden indirimli hatta ücretsizce faydalanmak mümkün!

Engelliye Kimlik Kartı

Engelli kimlik kartı başvuru için aşağıdaki adımlara göre hareket etmeniz önerilir. Hem zamandan hem de ekonomik açıdan tasarruf etmek mümkün!

1. 18/Mart/1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

2. Özürlü Kimliği Bilgi Raporu veren hastanede ya da Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nde doldurulacaktır.

3. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü formların aslını, Sağlık Kurulu Raporunu, tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisini ve iki fotoğrafla birlikte Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na gönderecektir.

Formların ikinci nüshası Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde saklanacaktır.

4. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na ulaşan formlar ve ekler incelenerek bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Son şeklini almış olan kart postayla özürlü vatandaşın adresine gönderilecektir.

Yukarıdaki işlemlere ek olarak bilmeniz açısından aşağıdaki bilgiler de sizlere faydalı olacaktır.

Özürlü Kimlik Kartı Başvurusu

  • Sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği (Engel Oranı %40 ve üzeri)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet fotoğraf
  • Engelli Kimlik Kartı Müracaat Formu (Form-1.1)
  • Dilekçe
  • İlk Başvuru Dilekçe Örneği (Form-1.2.1)
  • Refakatçi Kartı Dilekçe Örneği (Form-1.2.2)
  • Kayıp Kart Dilekçe Örneği (Form-1.2.3)
  • Engel Oranı Değişikliği Dilekçe Örneği (Form-1.2.4)
  • Ayrıca Engelli Sağlık Kurulu Raporu örneği

Bildiğiniz gibi bu kimlik kartının açıklamasına dikkat edersek ; 19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” gereği engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli kişilere verilen kimlik kartıdır.

İçeriği Değerlendir
Photo of author

Nizami Çağlayan

Blog içerikleri üretir, kullanıcıları analiz eder merak ettikleri konulara dair konular üretir.
Yorum yapın