Engellinin Yeniden Ötv İndirimli Araç Alması 2021

Engelli bireylere bildiğiniz gibi ötvsiz araç tahsis edilmektedir. Bu vergisiz aracı 5 yıl boyunca sizde kalmalı ve satışı kesinlikle yapılmamalıdır. Engelli araç satışı şartları ve ötv vergi konusundaki soruların yanıtlarını buradan öğrenebilirsiniz. Ancak çoğu engelli bireyin akıllarında ise bu 5 yıl süre sonunda indirimli olarak aldığı aracı nasıl satacağını veya 5 yıl sonunda bu aracı satmadan yeniden ötvsiz bir araç alıp alınamayacağını sorgulayabilir. Bizde yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda bu cevapları paylaşmak istedik. 2021 yılı dahilinde düzenlenen mevzuata göre engelli araç alma şartları değiştirildi. Buna göre Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulacak olan şartların tamamının karşılanması baz alınmaktadır.

Engellilere Ötv’siz Araç Verilmesi

1- Elimizde olan araç (5 yılı dolmuş ötv indirimli ve mtv muafiyetli) yine aynı şekilde engelli aracı olarak mı değerlendirilmektedir? Yani yine mtv muafiyeti devam edecek mi?

CEVAP: Beş yılını doldurmuş araç siz istemedikçe normal plakaya çevrilmez yine tüm haklar (5 yılı dolmuş ötv indirimli ve mtv muafiyetli) devam eder. beş yıl dolduktan sonra hiç bir şey yapmanıza gerek yok.

2- Yeni alınan araç yine ötv muafiyetiyle satın alınması durumunda mtv muafiyeti devam edecek mi? Yani aynı anda iki araçta mtv den muaf olacak mı?

CEVAP: Aynı anda iki araçta ötv indirimi ve mtv muafiyeti kullanamazsınız. Yeni araç almak isteyenler için üç durum söz konusu;

a) Aracı normal plakaya çevirir ve senelik mtv taksitlerini ödersiniz.

b) Aracı normal plakaya çevirir sonra normal araç plakalı olarak satabilirsiniz.

c) Aracı Engelliden engelliye satabilirsiniz.

Bu üç durumun birini yaparsanız yeni indirimli araç alabilirsiniz.

3- Yeni bir ötv indirimli araç almak için  son alınan aracın satın alındığı tarihten 5 sene sonrasına kadar sürecek mi?

CEVAP: Aynen dediğiniz gibi Yeni bir ötv indirim hakkı son alınan aracın satın alındığı tarihten 5 sene sonrasına kadardır. Ama yukarıda belirttiğim durumları yapmalısınız.

4- Bu şekilde her 5 senede bir ötv indirimli araç hakkımız olacak mı?

Evet araç aldığımız tarihten itibaren 5 senede bir defa bu haklar (ötv indirimli ve mtv muafiyeti) vardır.

Sonuç olarak bakıldığında engelli bireyin yeni bir araç alması için öncelikle eski engelli olan aracını normal plakaya çevirmek zorundadır. Normal plakaya çevrildiğinde artık süre sonunda yani 5 yıl dahilinde yeni bir aracı ötvsiz olarak alabilecek. Ancak dikkat edilmesi gerekenlerden biri de aracın mtv ödemelerini yapmak zorunda. Ek olarak diğer aracı da artık kendisi kullanamaz zira artık o araç normal plaka olmuştur.

Engelli Araç Nasıl Satılır?

2021 yılı dahilinde engelli araç satışında yeni düzenlemeye gidilecek. Ancak günümüz şartlarında bakarsak; engelli araç satışı için aşağıdaki açıklamalara bakılabilir: Yasanın 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının a bendine göre ilk iktisabında ÖTV ödünü uygulanan vasıtaların ayrıcalıktan faydalananlar dışındaki üçüncü bireyler tarafından bağış, hibe veya satış biçiminde iktisabında, ismine kayıt ve patent harekâtı yapılan akdikeni tarafından, vasıtaların ayrıcalıktan faydalandığı ilk iktisabındaki matrah temel alınmak suretiyle, mevzubahisi taşıtı iktisap edenin kayıt ve patent ettireceği tarihteki oran üzerinden ÖTV beyan edilmesi gerekiyor.

İstisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın ilk iktisap tarihi itibariyle 5 yıl geçmeden satılması sırasında Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV ödenmiş olması, o uzata içinde ilk iktisabı yapılacak ayrıksı birleşik kez şart inanılır istisnadan yararlanmayı sağlamamaktadır. Ayrıca, istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçtikten sonra, istisnadan yararlanan kişinin, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında iktisap edeceği birleşik kez ayrıksı şart inanılır oranla ÖTV istisnası uygulanması mümkün olup, o biçimde istisnadan yararlanılabilmesi inanılır eldeki aracın satılmasına olumlama bulunmamaktadır.

İçeriği Değerlendir
Photo of author

Nizami Çağlayan

Blog içerikleri üretir, kullanıcıları analiz eder merak ettikleri konulara dair konular üretir.
Yorum yapın